ตะแกรงเหล็กฉีก 2

รหัสตะแกรงเหล็กฉีก ขนาด ขนาดรูกว้าง (SW) ขนาดรูยาว (LW) หนา (T) สัน (W) น้ำหนัก (kg.)
S-6 4×8  ฟุต 24.0 40.7 2.3 3.0 12.8
S-18 4×8  ฟุต 30.0 151.0 2.3 3.0 10.8
NO.1 4×8  ฟุต 10.0 20.0 1.2 1.5 10.4
G-1 4×8  ฟุต 23.0 122 3.2 7.0 43.3
G-1S 4×8  ฟุต 23.0 122.0 1.6 6.0 19.5
G-5 4×8  ฟุต 9.0 44 1.6 2.0 16.4
G-5+ 4×8  ฟุต 18.0 48 1.6 2.5 10.34
G-10 4×8  ฟุต 15.0 50.0 1.6 5.0 24.8