ตะแกรงเจาะรู ปั๊มรู (PERFORATED PLATE)


            คือการนำแผ่นโลหะมาปั๊มรู ตามลายที่ลูกค้าต้องการ เช่น รูกลม รูสี่เหลี่ยม รูหกเหลี่ยม รูสามเหลี่ยม รูสล็อต (รูวงรี) เป็นต้น

ด้วยการนำไปใช้งานที่แตกต่างกัน ทั้งในงานอุตสาหกรรมโรงงาน  อุตสาหกรรมยานยนต์  งานเกษตรกรรม หรืองานตกแต่งภายใน และภายนอกอาคาร  โดยลูกค้าเป็นผู้กำหนดขนาดของรูที่ต้องการ ความหนาและขนาดของวัตถุดิบ  โดยทาง KMC  มีแม่พิมพ์ ที่เป็นมาตรฐานหรือ หากต้องการแม่พิมพ์ใหม่ เรามีผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบแม่พิมพ์ ที่มีประสบการณ์ สามารถให้คำแนะนำลูกค้าได้

ตะแกรงเจาะรู ปั๊มรู (PERFORATED PLATE)
            คือการนำแผ่นโลหะมาปั๊มรู ตามลายที่ลูกค้าต้องการ เช่น รูกลม รูสี่เหลี่ยม รูหกเหลี่ยม รูสามเหลี่ยม รูสล็อต (รูวงรี) เป็นต้น

ด้วยการนำไปใช้งานที่แตกต่างกัน ทั้งในงานอุตสาหกรรมโรงงาน  อุตสาหกรรมยานยนต์  งานเกษตรกรรม หรืองานตกแต่งภายใน และภายนอกอาคาร  โดยลูกค้าเป็นผู้กำหนดขนาดของรูที่ต้องการ ความหนาและขนาดของวัตถุดิบ  โดยทาง KMC  มีแม่พิมพ์ ที่เป็นมาตรฐานหรือ หากต้องการแม่พิมพ์ใหม่ เรามีผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบแม่พิมพ์ ที่มีประสบการณ์ สามารถให้คำแนะนำลูกค้าได้

รายละเอียด
1.ความหนา (Thickness)
2.ขนาด Size (W x L)
3.ขนาดรู Hole Diameter
4.ระยะพิตซ์ (ระยะห่างระหว่างจุดศูนย์กลางของรูถึงจุดศูนย์กลางอีกรู

ความสามารถในการผลิต
1.สามารถผลิตรูเล็กที่สุด คือรู 0.8มม.และขนาดที่ใหญ่ที่สุดคือ 150มม.
2.สามารถปั๊มความหนางบางสุด คือ0.3มม. และความหนาสุด 25 มม.
3.สามารถปั้มความกว้างมากสุด 2 เมตร และยาวสุด 6 เมตร

วัตถุดิบที่สามารถนำมาผลิตได้
1.เหล็กดำ : SS400 SPHC  SS41
2.เหล็กขาว : SPCC
3.อลูมิเนียม : AL1100
4.สแตนเลส : SUS304 SUS316
5.สังกะสี  : SPCG
6.ซิงค์ : SECC