Do you like it?0
ตะแกรงเจาะรู ปั๊มรู (PERFORATED PLATE)

ตะแกรงเจาะรู ปั๊มรู (PERFORATED PLATE)

August 23, 20226:00 am


            คือการนำแผ่นโลหะมาปั๊มรู ตามลายที่ลูกค้าต้องการ เช่น รูกลม รูสี่เหลี่ยม รูหกเหลี่ยม รูสามเหลี่ยม รูสล็อต (รูวงรี) เป็นต้น

ด้วยการนำไปใช้งานที่แตกต่างกัน ทั้งในงานอุตสาหกรรมโรงงาน  อุตสาหกรรมยานยนต์  งานเกษตรกรรม หรืองานตกแต่งภายใน และภายนอกอาคาร  โดยลูกค้าเป็นผู้กำหนดขนาดของรูที่ต้องการ ความหนาและขนาดของวัตถุดิบ  โดยทาง KMC  มีแม่พิมพ์ ที่เป็นมาตรฐานหรือ หากต้องการแม่พิมพ์ใหม่ เรามีผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบแม่พิมพ์ ที่มีประสบการณ์ สามารถให้คำแนะนำลูกค้าได้